• i Bezoek en Opvang Service gem. Heumen

  Altijd zorgen voor iemand die vergeetachtig is of dementie heeft, kan zwaar zijn. Om die zorg vol te kunnen houden is het belangrijk er als mantelzorger af en toe 'even tussenuit' te kunnen. De BOS-vrijwilligers kunnen u daarbij helpen door op bezoek te komen en/of de taak van de mantelzorger over te nemen.

 • i Bezoek en Opvang Service Wijchen

  Ter ondersteuning van langdurig zieken en dementerenden in de thuissituatie kunnen speciaal opgeleide vrijwilligers een aantal uren per week de zorg overnemen van de vaste verzorgers (partners, kinderen of bekenden).

  Het gaat om licht verzorgende handelingen (bijvoorbeeld een boterham smeren, iemand naar bed helpen), gezelschap houden, een wandeling maken, een spelletje doen. Hierdoor wordt de mantelzorger in staat gesteld om even iets voor zichzelf te doen en contacten te onderhouden buitenshuis.

 • i Hulpdienst Nijmegen

  De Hulpdienst is een vrijwilligersorganisatie die praktische hulp biedt. Het kan gaan om eenmalige hulp, hulp van korte duur of gedurende een langere periode.

 • i Mantelzorg Berg en Dal

  Mantelzorger zijn is vaak een dankbare taak. Het kan veel voldoening geven, maar het kan ook een zware taak zijn of worden. Omdat u het als mantelzorger al zwaar genoeg heeft, willen wij u als Steunpunt een steuntje in de rug bieden.
  Heeft u vragen,  wensen of ideeën? Laat het ons weten! We kijken graag samen met u hoe we u kunnen ondersteunen. Onze hulp is gratis.

 • i Mantelzorg Beuningen

  Zorgt u voor iemand met een chronische ziekte of handicap? Dan bent u mantelzorger!
  Het Steunpunt mantelzorg geeft informatie en advies, praktische ondersteuning en een luisterend oor. Zij kunnen u helpen met het aanvragen van voorzieningen of andere praktische vragen. Ook organiseren ze regelmatig informatiebijeenkomsten en cursussen voor mantelzorgers. Mochten zij u niet direct zelf kunnen helpen, dan weten ze welke organisatie dat wel kan.

 • i Mantelzorg Heumen

  Mantelzorg Heumen zet zich in om mantelzorgers te ondersteunen door het geven van informatie en advies en door het bieden van praktische- en emotionele ondersteuning. Bij ons kunt u als niet professionele hulpverlener terecht voor deskundig advies, zoals bij het vinden van een goede balans tussen de zorg voor de ander en die voor uzelf.

  Jaarlijks wordt de Activiteitenkalender voor mantelzorgers in Heumen opgesteld. Op deze kalender staan de mogelijkheden voor lotgenotencontact (Mantelcafé), voor deelname aan cursussen en themabijeenkomsten en voor het bijwonen van de Dag van de Mantelzorg vermeld.

 • i Mantelzorg Nijmegen

  Als mantelzorger speelt u een belangrijke rol in het leven van uw dierbare, en bent u een belangrijke partner voor hulpverleners. U draagt bij aan het welbevinden van uw dierbare. Daarbij kan er veel op u afkomen of kan het (soms te) zwaar zijn.
  Mantelzorg Nijmegen wil u als mantelzorger ondersteunen als het u teveel wordt of als u er niet meer uitkomt. U blijft daarbij zelf aan het roer.
  We nemen niet de zorg over maar bieden een luisterend oor, informatie, advies en (kortdurende) ondersteuning. Samen met u kijken we wat de mogelijkheden zijn. Zo helpen we u om in balans te blijven. U bent er voor een ander, wij zijn er voor u!

  Mantelzorg Nijmegen is onderdeel van Sterker sociaal werk.

  Mantelzorg Nijmegen is onderdeel van Sterker sociaal werk.

 • i Mantelzorg West Maas en Waal

  Zorgt u meer dan 8 uur per week langer dan 3 maanden voor iemand met een chronische ziekte of een beperking? Dan bent u mantelzorger! Steunpunt Mantelzorg West Maas en Waal kan u gratis bij uw mantelzorg taak ondersteunen.

 • i Ondersteuning bij zingeving COiL

  Het Centrum Ontmoeting in levensvragen (COiL) biedt individuele ondersteuning bij zingevingsvragen en levensvragen. Als u behoefte heeft aan gesprekken of ondersteuning, kunt u een beroep doen op het COiL. Misschien wilt u uw hart wel eens luchten: over veranderingen in deze tijd, over verlies en rouw, over de zin van uw leven. Het COiL heeft getrainde vrijwilligers die tijd en ruimte hebben om naar uw verhaal te luisteren.

  Het COiL is onderdeel van Sterker sociaal werk

 • i Ouderenadviseur gemeente Beuningen

  De ouderenadviseur is een deskundige op het gebied van welzijn, wonen, zorg- en dienstverlening en werkt onafhankelijk van de instellingen die zorg en diensten leveren. De ouderenadviseur geeft, indien gewenst, voorlichting, informatie en verdere ondersteuning.

 • i Ouderenadviseur gemeente Groesbeek

  Als uw leeftijd een woordje meespreekt, komen er soms vragen op en kun je een steuntje in de rug wel gebruiken. Dan is de ouderenadviseur van Forte Welzijn er voor u.

 • i Ouderenadviseur gemeente Heumen

  De ouderenadviseur heeft een wegwijsfunctie en ondersteunt bij het vinden van de juiste hulp of zorg. Ouderen met dementie en hun mantelzorgers kunnen meer moeite hebben om problemen op te lossen. De ouderenadviseur helpt bij het verhelderen van de vragen en/of problemen en zoekt mee naar de juiste oplossingen en voorzieningen. Zij is goed op de hoogte van de sociale kaart in uw gemeente Heumen.

  Bij een niet pluisgevoel, of een vermoeden van dementie kan de ouderenadviseur een rol vervullen als opstap naar ondersteuning.

 • i Ouderenadviseur gemeente Nijmegen (2)

  Ervaart u belemmeringen in uw gezondheid of die van uw naaste en merkt u dat dagelijkse bezigheden moeilijker gaan? Dan kunt u met de ouderenadviseur in gesprek gaan om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn en wat u nog kunt doen om uw situatie te verbeteren.

 • i Polikliniek Geriatrie Radboudumc Alzheimercentrum

  Op de polikliniek worden patiënten met milde geheugenstoornissen en dementie behandeld en begeleid. De polikliniek is onderdeel van het Geheugendagcentrum Geriatrie.

 • i Vervanging Mantelzorg thuis Beuningen

  Vervanging Mantelzorg thuis kan voor enkele uren per week de zorg overnemen van de mantelzorger. Hiervoor zijn speciaal opgeleide vrijwilligers werkzaam bij Perspectief die een aantal uren per week beschikbaar zijn.
  Het kan gaan om gezelschap houden, een wandeling maken, spelletjes doen enzovoorts. Om toch een vertrouwd gezicht te bieden streven wij er naar om steeds dezelfde vrijwilliger bij u in te zetten.

 • i Zorgtrajectbegeleiding (2)

  De zorgtrajectbegeleider geeft advies en informatie over de ziekte dementie en maakt u wegwijs waar u terecht kunt voor meer vragen in verband met uw gezondheid.