• i Huisbezoek door wijkverpleegkundige ZZG Nijmegen eo

  Herkent u de volgende vraag: Wat is er met mij of mijn naaste aan de hand? Of heeft u een niet pluis gevoel? Loopt u aan tegen ander gedrag van uw naaste? De wijkverpleegkundige komt graag bij u thuis.

  Tijdens een of meerdere gesprekken bespreekt u samen in alle rust de situatie, de problemen die dat met zich meebrengt en mogelijke oplossingen.

 • i Mantelzorg Berg en Dal

  Mantelzorger zijn is vaak een dankbare taak. Het kan veel voldoening geven, maar het kan ook een zware taak zijn of worden. Omdat u het als mantelzorger al zwaar genoeg heeft, willen wij u als Steunpunt een steuntje in de rug bieden.
  Heeft u vragen,  wensen of ideeën? Laat het ons weten! We kijken graag samen met u hoe we u kunnen ondersteunen. Onze hulp is gratis.

 • i Mantelzorg Beuningen

  Zorgt u voor iemand met een chronische ziekte of handicap? Dan bent u mantelzorger!
  Het Steunpunt mantelzorg geeft informatie en advies, praktische ondersteuning en een luisterend oor. Zij kunnen u helpen met het aanvragen van voorzieningen of andere praktische vragen. Ook organiseren ze regelmatig informatiebijeenkomsten en cursussen voor mantelzorgers. Mochten zij u niet direct zelf kunnen helpen, dan weten ze welke organisatie dat wel kan.

 • i Mantelzorg Heumen

  Mantelzorg Heumen zet zich in om mantelzorgers te ondersteunen door het geven van informatie en advies en door het bieden van praktische- en emotionele ondersteuning. Bij ons kunt u als niet professionele hulpverlener terecht voor deskundig advies, zoals bij het vinden van een goede balans tussen de zorg voor de ander en die voor uzelf.

  Jaarlijks wordt de Activiteitenkalender voor mantelzorgers in Heumen opgesteld. Op deze kalender staan de mogelijkheden voor lotgenotencontact (Mantelcafé), voor deelname aan cursussen en themabijeenkomsten en voor het bijwonen van de Dag van de Mantelzorg vermeld.

 • i Mantelzorg Nijmegen

  Als mantelzorger speelt u een belangrijke rol in het leven van uw dierbare, en bent u een belangrijke partner voor hulpverleners. U draagt bij aan het welbevinden van uw dierbare. Daarbij kan er veel op u afkomen of kan het (soms te) zwaar zijn.
  Mantelzorg Nijmegen wil u als mantelzorger ondersteunen als het u teveel wordt of als u er niet meer uitkomt. U blijft daarbij zelf aan het roer.
  We nemen niet de zorg over maar bieden een luisterend oor, informatie, advies en (kortdurende) ondersteuning. Samen met u kijken we wat de mogelijkheden zijn. Zo helpen we u om in balans te blijven. U bent er voor een ander, wij zijn er voor u!

  Mantelzorg Nijmegen is onderdeel van Sterker sociaal werk.

 • i Mantelzorg West Maas en Waal

  Zorgt u meer dan 8 uur per week langer dan 3 maanden voor iemand met een chronische ziekte of een beperking? Dan bent u mantelzorger! Steunpunt Mantelzorg West Maas en Waal kan u gratis bij uw mantelzorg taak ondersteunen.

 • i Ouderenadviseur gemeente Beuningen

  De ouderenadviseur is een deskundige op het gebied van welzijn, wonen, zorg- en dienstverlening en werkt onafhankelijk van de instellingen die zorg en diensten leveren. De ouderenadviseur geeft, indien gewenst, voorlichting, informatie en verdere ondersteuning.

 • i Ouderenadviseur gemeente Groesbeek

  Als uw leeftijd een woordje meespreekt, komen er soms vragen op en kun je een steuntje in de rug wel gebruiken. Dan is de ouderenadviseur van Forte Welzijn er voor u.

 • i Ouderenadviseur gemeente Heumen

  De ouderenadviseur heeft een wegwijsfunctie en ondersteunt bij het vinden van de juiste hulp of zorg. Ouderen met dementie en hun mantelzorgers kunnen meer moeite hebben om problemen op te lossen. De ouderenadviseur helpt bij het verhelderen van de vragen en/of problemen en zoekt mee naar de juiste oplossingen en voorzieningen. Zij is goed op de hoogte van de sociale kaart in uw gemeente Heumen.

  Bij een niet pluisgevoel, of een vermoeden van dementie kan de ouderenadviseur een rol vervullen als opstap naar ondersteuning.

 • i Ouderenadviseur gemeente Nijmegen (7)

  Bent u bang dat u de zorg voor de ander niet meer aan kunt? Heeft u te weinig tijd voor uzelf? Er zijn altijd mogelijkheden om taken uit handen te geven. Daarnaast zijn er mogelijkheden om uw hart te luchten. Neem voor een goed gesprek of advies contact op met de ouderenadviseur.

 • i Thuiszorg Interzorg

  Interzorg thuiszorg biedt thuiszorg in de vorm van persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding.

  Ook hebben zij een casemanager dementie, zij informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en helpt keuzes te maken.

 • i Thuiszorg LuciVer Wijchen

  In uw eigen omgeving krijgt u ondersteuning /hulp bij het wassen en aankleden. Of handvatten om de persoonlijke verzorging zolang mogelijk zelfstandig uit te blijven voeren.

 • i Thuiszorg Malderburch

  Malderburch biedt thuiszorg in de eigen vertrouwde woonomgeving.

 • i Thuiszorg OBG

  OBG biedt persoonlijke verpleging en verzorging aan huis. U kunt gebruikmaken van de volgende diensten:

  • Persoonlijke Verzorging,
  • Persoonlijke Verpleging,
  • Huishoudelijke hulp,
  • Dagbesteding,
  • Individuele Begeleiding
 • i Thuiszorg zorggroep Maas en Waal

  Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Waarschijnlijk wilt u wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ook als u door ziekte of ouderdom hulp nodig hebt. Thuiszorg is mogelijk een optie om langer thuis te blijven wonen.

 • i Wijkverpleging ZZG

  De wijkverpleging van de ZZG zorggroep biedt vakkundige verpleging en verzorging aan mensen met dementie. Ook kunt u bij ons terecht voor advies, instructie, voorlichting en begeleiding. Voorop staat dat u zo lang mogelijk op een verantwoorde manier zelfstandig kunt blijven wonen.

 • i Zorgtrajectbegeleiding (7)

  Uw zorgtrajectbegeleider kan u ondersteunen op het moment dat het u te veel wordt. Jullie kunnen samen kijken welke mogelijkheden voor ondersteuning er zijn, zodat u wat meer lucht krijgt om de zware taak vol te kunnen houden.