Ouderenadviseur gemeente Nijmegen (8)

Wanneer u merkt dat degene voor wie u zorgt, de situatie niet meer kan overzien, kan het goed zijn om voorbereidingen te treffen. U kunt hierbij denken aan maatregelen ter bescherming /voorkoming van financiële uitbuiting. Maar ook om te beperken dat iemand een gevaar voor zichzelf of omgeving wordt. Welke mogelijkheden er zijn en welke gevolgen deze mogelijk hebben kunt u samen met de ouderenadviseur bespreken.

Voor wie?

Wat krijgt u?

De ouderenadviseur maakt tijd voor een gesprek aan huis.

Hoe komt u eraan?

De ouderenadviseurs werken in een Sociaal Wijkteam.
Zij zijn te bereiken via onderstaand telefoonnummer.

Telefoon: 088-0011300
E-mail: vraag@sociaal-wijkteam.nl
Website: https://www.sterker.nl/sociaal-wijkteam/