Ouderenadviseur gemeente Beuningen

De ouderenadviseur is een deskundige op het gebied van welzijn, wonen, zorg- en dienstverlening en werkt onafhankelijk van de instellingen die zorg en diensten leveren. De ouderenadviseur geeft, indien gewenst, voorlichting, informatie en verdere ondersteuning.

Voor wie?

Ouderenadvisering van Perspectief helpt ouderen, chronisch zieken, mantelzorgers en mensen met een handicap bij vragen op het gebied van welzijn, wonen en zorg/dienstverlening. En helpt de weg te vinden naar de juiste hulp of dienst. Zonodig bemiddelt de ouderenadviseur hierin.

Wat krijgt u?

De ouderenadviseur zoekt samen naar oplossingen die passen bij de huidige situatie.
Onderwerpen van gesprek kunnen zijn: voorzieningen, wonen, financiën en regelingen, tijdsbesteding, contacten, sociale netwerken, psycho-sociale hulpverlening of zorg. 

Hoe komt u eraan?

U kunt contact opnemen of binnen lopen bij de Stichting Perspectief.

Meer informatie en contact

Molenstraat 54
6641 BK  Beuningen
Telefoon: 024-6750939
E-mail: info@stg-perspectief.nl
Website: https://stg-perspectief.nl/ik-zoek-advies-begeleiding/ouderenadvies-0