Mantelzorg Heumen

Mantelzorg Heumen zet zich in om mantelzorgers te ondersteunen door het geven van informatie en advies en door het bieden van praktische- en emotionele ondersteuning. Bij ons kunt u als niet professionele hulpverlener terecht voor deskundig advies, zoals bij het vinden van een goede balans tussen de zorg voor de ander en die voor uzelf.

Jaarlijks wordt de Activiteitenkalender voor mantelzorgers in Heumen opgesteld. Op deze kalender staan de mogelijkheden voor lotgenotencontact (Mantelcafé), voor deelname aan cursussen en themabijeenkomsten en voor het bijwonen van de Dag van de Mantelzorg vermeld.

Voor wie?

Mantelzorgers die wonen in de Gemeente Heumen.

Wat krijgt u?

  • Informatie en advies over voorzieningen en regelingen op het gebied van welzijn en (mantel)zorg. Individuele raad over de situatie thuis. Informatie over cursussen en lotgenotenbijeenkomsten in de regio.
  • Emotionele ondersteuning door het bieden van een luisterend oor.
  • Praktische ondersteuning door het inzetten van vrijwilligers, het mantelzorgcompliment en de mantelzorgpas.
  • Cursussen en lotgenotenbijeenkomsten.

Hoe komt u eraan?

Meer informatie en contact

Broekkant 16
6581 AE  Malden
Telefoon: 024-3570570
E-mail: mantelzorgheumen@malderburch.nl
Website: http://www.malderburch.nl/uploaded/03%20Zorg%20voor%20de%20mantelzorger.pdf