• i Alzheimer Café Wijchen

  Het Alzheimer Café is bedoeld voor dementerenden, mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en andere belangstellenden.

  Het Alzheimer Café is een informele bijeenkomst en vindt 4 à 5 keer per jaar plaats.

 • i Alzheimercafé regio Nijmegen

  Het Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst in de Borgerzaal van het OBG. De bijeenkomst is elke derde dinsdag van de maand behalve in juli, augustus en december.
  De bezoekers kunnen in alle openheid met elkaar praten over leven met dementie onder leiding van een deskundige gespreksleider. De bijeenkomsten starten meestal met een inleiding door een deskundige of de vertoning van een film, waarna de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen kunnen uitwisselen.

  Op uw verzoek kunnen wij u via e-mail op de hoogte houden van het programma.

 • i Alzheimercafé Rivierenland Maas en Waal

  In het Alzheimer Café kunt u informatie krijgen en ervaringen uitwisselen over dementie. Elke eerste maandag van de maand bent u welkom in het Alzheimer Café in zaal Mamre (naast kerkje Protestantse Gemeente).
  Op de website kunt u zien wanneer de eerstvolgende bijeenkomst is. Ook ziet u hier welk thema's er binnenkort behandeld worden.

 • i Dagbehandeling de Boog voor jonge mensen met dementie

   

   

   

   

   

   

   

   

  Afdeling De Boog, gevestigd in verpleeghuis Joachim en Anna, biedt zorg aan jongere dementerenden die thuis wonen en enkele dagen per week begeleiding en/of behandeling nodig hebben. De Waalboog-bus haalt en brengt u van huis op.

 • i Dagbehandeling St. Jozefklooster Nijmegen

  In een bosrijke omgeving is de dagbehandeling Villa Villandry gevestigd. Dementerende ouderen bezoeken één of meerdere dagdelen de dagbehandeling.

  Dagbehandeling Villa Villandry is voorzien van een Grand-cafe, spelkamer, biljartruimte, rustruimte, hobbyruimte, fitness/trainingsruimte en een prachtige omringende en omheinde tuin. In deze ruimtes worden activiteiten aangeboden in een leefmilieu afgestemd op de beleving en mogelijkheden van de cliënt binnen een gepaste structuur en behandelingsklimaat.
  Met de Waalboog-bus wordt u thuis opgehaald en weer thuisgebracht. 
   

   

 • i Deel de Dag Brakkenstein Nijmegen

  Dagbesteding voor senioren (al dan niet met vergeetachtigheid) in een huiselijke sfeer. Samen met elke bezoeker bespreken wij de individuele mogelijkheden en activiteiten. Als dat nodig is houden wij contact met de mantelzorger.

 • i Deel de Dag Dukenburg Nijmegen

  Dagbesteding voor senioren (al dan niet met vergeetachtigheid) in een huiselijke sfeer. Samen met elke bezoeker bespreken wij de individuele mogelijkheden en activiteiten. Als dat nodig is houden wij contact met de mantelzorger.

 • i Deel de Dag Griffioen Nijmegen

  Dagbesteding voor senioren (al dan niet met vergeetachtigheid) in een huiselijke sfeer. Samen met elke bezoeker bespreken wij de individuele mogelijkheden en activiteiten. Als dat nodig is houden wij contact met de mantelzorger. Deze dagbesteding bieden we samen met ZZG Zorggroep.

 • i Deel de Dag Grootstal en Deel de Dag Weekend Nijmegen

  Dagbesteding voor senioren (al dan niet met vergeetachtigheid) in een huiselijke sfeer. Samen met elke bezoeker bespreken wij de individuele mogelijkheden en activiteiten. Als dat nodig is houden wij contact met de mantelzorger.

  Dit is de enige Deel de Daglocatie die ook in het weekend geopend is.

 • i Deel de Dag Iyi günler Nijmegen

  Dagbesteding voor senioren met vergeetachtigheid in een huiselijke sfeer. Samen met elke bezoeker bespreken wij de individuele mogelijkheden en activiteiten. Als dat nodig is houden wij contact met de mantelzorger.

  Deze dagbesteding bieden we samen met De Waalboog.

 • i Deel de Dag Lindenholt Nijmegen

  Dagbesteding voor senioren (al dan niet met vergeetachtigheid) in een huiselijke sfeer. Samen met elke bezoeker bespreken wij de individuele mogelijkheden en activiteiten. Als dat nodig is houden wij contact met de mantelzorger.

 • i Deel de Dag Neerbosch-Oost Nijmegen

  Dagbesteding voor senioren (al dan niet met vergeetachtigheid) in een huiselijke sfeer. Samen met elke bezoeker bespreken wij de individuele mogelijkheden en activiteiten. Als dat nodig is houden wij contact met de mantelzorger.

 • i Health academy Radboudumc

  Bij de Radboudumc Health Academy  kunt u terecht voor het leren van kennis en vaardigheden. We richten ons op mantelzorgers en op zorgprofessionals die mantelzorgers ondersteunen.

  In het Skills- en Simulatielab kunt u, als mantelzorger of patiënten, allerlei vaardigheden oefenen. Dit kan met oefenmateriaal en poppen, onder begeleiding van een professional.

 • i Mantelcafé gemeente Heumen

  Iedere twee maanden is er een contactmiddag voor mantelzorgers, het Mantelcafé genaamd. Dit wordt georganiseerd door Mantelzorg Heumen. U deelt (vaak herkenbare) ervaringen en u krijgt informatie over mogelijkheden die er in de gemeente Heumen voor mantelzorgers zijn. Het kan erg prettig zijn te ervaren dat u niet de enige bent die zorgt. De handvatten die tijdens het Mantelcafé worden aangereikt kunnen helpen de zorg beter vol te houden. Inschrijving hiervoor is niet noodzakelijk.
  Bekijk voor data de kalender op de site.

 • i Mantelzorg Berg en Dal

  Mantelzorger zijn is vaak een dankbare taak. Het kan veel voldoening geven, maar het kan ook een zware taak zijn of worden. Omdat u het als mantelzorger al zwaar genoeg heeft, willen wij u als Steunpunt een steuntje in de rug bieden.
  Heeft u vragen,  wensen of ideeën? Laat het ons weten! We kijken graag samen met u hoe we u kunnen ondersteunen. Onze hulp is gratis.

 • i Mantelzorg Beuningen

  Zorgt u voor iemand met een chronische ziekte of handicap? Dan bent u mantelzorger!
  Het Steunpunt mantelzorg geeft informatie en advies, praktische ondersteuning en een luisterend oor. Zij kunnen u helpen met het aanvragen van voorzieningen of andere praktische vragen. Ook organiseren ze regelmatig informatiebijeenkomsten en cursussen voor mantelzorgers. Mochten zij u niet direct zelf kunnen helpen, dan weten ze welke organisatie dat wel kan.

 • i Mantelzorg Heumen

  Mantelzorg Heumen zet zich in om mantelzorgers te ondersteunen door het geven van informatie en advies en door het bieden van praktische- en emotionele ondersteuning. Bij ons kunt u als niet professionele hulpverlener terecht voor deskundig advies, zoals bij het vinden van een goede balans tussen de zorg voor de ander en die voor uzelf.

  Jaarlijks wordt de Activiteitenkalender voor mantelzorgers in Heumen opgesteld. Op deze kalender staan de mogelijkheden voor lotgenotencontact (Mantelcafé), voor deelname aan cursussen en themabijeenkomsten en voor het bijwonen van de Dag van de Mantelzorg vermeld.

 • i Mantelzorg Nijmegen

  Als mantelzorger speelt u een belangrijke rol in het leven van uw dierbare, en bent u een belangrijke partner voor hulpverleners. U draagt bij aan het welbevinden van uw dierbare. Daarbij kan er veel op u afkomen of kan het (soms te) zwaar zijn.
  Mantelzorg Nijmegen wil u als mantelzorger ondersteunen als het u teveel wordt of als u er niet meer uitkomt. U blijft daarbij zelf aan het roer.
  We nemen niet de zorg over maar bieden een luisterend oor, informatie, advies en (kortdurende) ondersteuning. Samen met u kijken we wat de mogelijkheden zijn. Zo helpen we u om in balans te blijven. U bent er voor een ander, wij zijn er voor u!

  Mantelzorg Nijmegen is onderdeel van Sterker sociaal werk.

  Mantelzorg Nijmegen is onderdeel van Sterker sociaal werk.

 • i Mantelzorg West Maas en Waal

  Zorgt u meer dan 8 uur per week langer dan 3 maanden voor iemand met een chronische ziekte of een beperking? Dan bent u mantelzorger! Steunpunt Mantelzorg West Maas en Waal kan u gratis bij uw mantelzorg taak ondersteunen.

 • i Ontmoetingsgroep COiL

  Het Centrum Ontmoeting in Levensvragen (COiL) biedt ondersteuning bij zingevingsvragen en levensvragen. Wanneer u behoefte heeft aan ontmoeting en gesprek over zaken die u bezig houden, kunt terecht bij één van de ontmoetingsgroepen van het COiL. In een ontmoetingsgroep kunt u contact hebben met mensen die het fijn vinden om u te ontmoeten en samen te spreken. U kunt ook samen afspreken om iets te ondernemen.

 • i Ouderenadviseur gemeente Beuningen

  De ouderenadviseur is een deskundige op het gebied van welzijn, wonen, zorg- en dienstverlening en werkt onafhankelijk van de instellingen die zorg en diensten leveren. De ouderenadviseur geeft, indien gewenst, voorlichting, informatie en verdere ondersteuning.

 • i Ouderenadviseur gemeente Groesbeek

  Als uw leeftijd een woordje meespreekt, komen er soms vragen op en kun je een steuntje in de rug wel gebruiken. Dan is de ouderenadviseur van Forte Welzijn er voor u.

 • i Ouderenadviseur gemeente Heumen

  De ouderenadviseur heeft een wegwijsfunctie en ondersteunt bij het vinden van de juiste hulp of zorg. Ouderen met dementie en hun mantelzorgers kunnen meer moeite hebben om problemen op te lossen. De ouderenadviseur helpt bij het verhelderen van de vragen en/of problemen en zoekt mee naar de juiste oplossingen en voorzieningen. Zij is goed op de hoogte van de sociale kaart in uw gemeente Heumen.

  Bij een niet pluisgevoel, of een vermoeden van dementie kan de ouderenadviseur een rol vervullen als opstap naar ondersteuning.

 • i Ouderenadviseur gemeente Nijmegen (5)

  Merkt u dat uw sociale contacten minder worden? Vindt u het lastig om de deur uit te gaan? Lukt het steeds minder goed om op eigen kracht ergens te komen? De ouderenadviseur kan met u de mogelijkheden op een rij zetten en u adviseren.