Handreiking comfortabel wonen voor mensen met dementie

Op het moment dat iemand te maken krijgt met de ziekte van Alzheimer of één van de andere ziektes die leiden tot dementie, dan komt er veel op betrokkene en de mensen in diens omgeving af. In eerste instantie gaat het om vragen zoals: Wat is er precies aan de hand? Hoe kom ik aan informatie? Wat zijn de prognoses? Wie kan me helpen en ondersteunen? Wie vertel ik het allemaal en hoe doe ik dat? Vragen waar niet alleen de persoon met dementie zelf mee worstelt, maar ook diens partner, kinderen en andere direct betrokken familieleden, vrienden en bekenden.
 
Nadat een aantal van deze vragen beantwoord is, komt een aantal vervolgvragen over de toekomst op: Hoe gaat het nu verder? Waarvoor kan ik hulp inroepen? Bij welke instanties en mensen kan ik terecht? Eén van de vragen die hier ook bij hoort is: hoe lang is het  mogelijk om thuis te blijven wonen? Want zo lang mogelijk thuis wonen is een wens die de meeste mensen met dementie en de meeste van hun dierbaren hebben.

Handreiking comfortabel wonen voor mensen met dementie

Voor wie?

Deze handreiking bevat tips en suggesties voor de aanpassing van bestaande woningen, ten behoeve van familieleden en hulpverleners.

Wat krijgt u?

Hoe komt u eraan?